Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM
Shinbi Pro Care

Shinbi Pro Care

8.000.000VNĐ 12.000.000VNĐ

Shinbi Care

Shinbi Care

6.000.000VNĐ 8.000.000VNĐ

Shinbi Beauty Diamond

Shinbi Beauty Diamond

170.000.000VNĐ 300.000.000VNĐ

Shinbi Beauty Ruby

Shinbi Beauty Ruby

120.000.000VNĐ 200.000.000VNĐ

Shinbi Beauty Sapphire

Shinbi Beauty Sapphire

100.000.000VNĐ 160.000.000VNĐ

Shinbi Beauty Emerald

Shinbi Beauty Emerald

70.000.000VNĐ 80.000.000VNĐ

ĐẶT LỊCH KHÁM