1

Nha khoa Shinbi Hải Phòng khám răng miệng miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận Đồ Sơn

(HPĐT) - Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố, từ tháng 12 - 2023 đến hết tháng 1 - 2024, Công ty TNHH Shinbi Dental Hải Phòng thực hiện chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho người có hoàn c ...