Bs. Đào Ngọc Hổ

Trưởng khoa Implant

  • Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I chuyên ngành răng hàm mặt, Viện đào tạo răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội 
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant Bộ Y Tế 
  • Chứng chỉ Implant tức thì vùng thẩm mỹ và răng hàm Bộ Y Tế