Bs. Nguyễn Đức Khương

BS cấy ghép Implant

  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Chuyên ngành Bác sĩ Rằng Hàm Mặt.
  • Bằng tốt nghiệp lớp DIU về phẫu thuật trong miệng và nha chu năm 2018 Đại Học Bordeaux, Pháp
  • Đạt nhiều bằng cấp, chứng chỉnh về phẫu thật trong nước và quốc tế 
  • Kinh nghiệm trực tiếp tiểu phẫu, phẫu thuật trên hàng ngàn khách hàng