Bs. Nguyễn Thanh Hải

BS cấy ghép Implant

  • Tốt nghiệp đại học y Hà Nội, Chuyên ngành răng - hàm - mặt
  • Chuyên gia tiểu phẫu nhổ răng và Implant”
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm lâm sàn điều trị nha khoa
  • Bác sĩ Hải đã trực tiếp thực hiện nhổ răng, Implant trên 6000 khách hàng
  • Đạt nhiều bằng cấp, chứng chỉ về phẫu thuật trong nước và quốc tế 
  • Chuyên gia nhổ răng không đau