BS Nguyễn Thị Xuân

Bác sĩ Chỉnh nha

  • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm mặt
  • Chứng nhận chỉnh nha tinh gọn
  • Chứng chỉ Phục hình