BS Nguyễn Thủy Tiên

BS Nha khoa tổng quát

Tốt nghiệp Bác sĩ chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt