BS Phạm Thế Vinh

BS nhổ răng và trồng implant

  • Bác sĩ Tiểu phẫu (Nhổ răng và trồng răng Implant)
  • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy chuyên ngành Răng – Hàm  - Mặt