BS Trần Quang Lâm

Bác sĩ Chỉnh nha

  • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy chuyên ngành răng hàm mặt
  • Chứng nhận chỉnh nha tinh gọn