Bs. Nguyễn Xuân Thường

BS Nha khoa thẩm mỹ

Tốt nghiệp bác sĩ chính quy chuyên ngành răng hàm mặt