close-up of a young woman holding her cheek in pain

Làm thế nào để thoát khỏi cảm giác nhức sau khi bọc răng sứ?

Áp dụng lạnh hoặc nhiệt lên vùng bọc răng sứ có thể giúp giảm cảm giác nhức. Bạn có thể sử dụng gói lạnh hoặc túi đá giữa vùng bọc răng sứ và cơ hàm trong khoảng thời gian ngắn, hoặc sử dụng một miếng bông sưởi ấm để làm giảm cảm giác nhức. Cụ thể hơ ...