boc-rang-su-bi-com

Tại sao răng sứ lại cộm sau khi bọc và cách giải quyết?

Quá trình bọc răng sứ đòi hỏi răng gốc phải được chuẩn bị trước, bao gồm mài hoặc gọt bỏ một phần của răng để tạo chỗ cho răng sứ. Nếu quá trình chuẩn bị không được thực hiện đúng cách hoặc không đạt được một kích thước, hình dạng, hoặc bề mặt phù hợ ...