Co-nen-nho-rang-khon-khong

Có nên nhổ răng khôn không?

Răng khôn thường chỉ được nhổ bỏ nếu chúng gây ra vấn đề hoặc có khả năng xảy ra vấn đề trong tương lai. Không có lợi ích sức khỏe nào được khoa học chứng minh khi nhổ răng khôn mà không gây ra vấn đề gì. Hơn nữa, việc nhổ răng khôn thường gây khó c ...