Ảnh SEO 28-10-11

Những điều bạn cần biết về tủy răng của mình

Nếu bạn phân tích một chiếc răng ra, bạn sẽ thấy rằng nó không hề rắn chắc. Mỗi chiếc răng của bạn có một lõi giống như thạch gọi là tủy răng. Mỗi chiếc răng của bạn được tạo thành từ bốn lớp, bao gồm: Men: Đây là lớp ngoài cùng có thể nhìn t ...