nho-rang-khon-truyen-thong-va-hien-dai-1-1

Những điều bạn nên biết về răng khôn

Những gì trong một cái tên? Răng khôn không làm bạn thông minh hơn. Chúng được gọi như vậy vì chúng thường mọc khi bạn lớn hơn, khoảng từ 17 đến 21 tuổi. Những chiếc răng này nằm ở phía sau miệng của bạn. Bạn có hai chiếc ở trên và hai chiếc ở ph ...