z4731454713972_b3ae6e443742c96a54d7bf24f67e3ee3

6 Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh Sau Khi Nhổ Răng Khôn

Khoảng 90% số người có răng khôn bị ảnh hưởng. Điều này gây ra bởi nó không có không gian để phát triển. Sau một thời gian, việc phẫu thuật nhổ bỏ răng khôn trở nên cần thiết. Điều này giúp tránh làm tổn thương các răng khác. Đôi khi các nha sĩ khuy ...